Firma Adresse Postnummer Poststed Telefon E-post
Husfliden AS Røros Bergmannsgata 6 7374 RØROS 72411197 husfliden@roros.net
Husfliden Trondheim Olav Tryggvasons gate 18 7011 TRONDHEIM 73833230 gave.trondheim@norskflid.no
Husfliden Oppdal SA Ola Setromsveg 24 7340 OPPDAL 72421623 oppdal@norskflid.no
Copernicus Avalon AS Kjerkgata 19 7374 RØROS 41448748 inger.avalon@online.no