Sesongen 2018/2019

Mengda av beredningsskinn (returskinn) av sau- og  lammeskinn auka også i sesongen 2017/18.

I tillegg auka mengda med geit- og kjeskinn også. Me har derfor hatt full produksjon alle veker gjennom heile året, også heile sommaren. Alle geit- og kjeskinn som er registrete pr 18.07.2018 blir ferdig i løpet av august. Status for sau- og lammeskinn registrert inn pr 1. august 2018 er: Skinn som blir utsendte nå (20.august 2018) er registrert inn i  januar/februar 2018. Det er fortsatt ca 32 parti a 260 skinn igjen å behandle. Me reknar med at alt er i arbeid før ca 15. november og blir ferdig og utsendt før jul.

 

Haustens nye skinn blir påbegynt  etter 15. november og blir ferdige etter jul og framover i 2019. Det er viktig å velje ut skinn med den beste ulla som returskinn. Velg bort skinn med ull, som er møkkete, tova, har for mykje vegetabiler eller er ujamn/slitt. Me har siste sesong, før me tar i arbeid,  kassert mange hundre skinn som er ueigna for beredning. Det er bortkasta å ta av slike skinn – koste hygienetrekk,  salting, pakking og frakt på for dårleg råvare. Skal skinna bli bra og egna for sal, for dei som gjer det, må råvaren vera i orden.

Sjå elles våre kvalitetskriterier for saue og lammeskinn.