Avhåring og vegetabilsk garving

Ikkje alle skinn kan nyttast til beredningsskinn med pelsen på. Er pelsen på skinna missfarga av naturleg farge eller fargestift, for dårleg salta og surflekker oppstår eller har andre skader, er avhåring og vegetabilsk garving eit alternativ. Morten og Helene spenner her slike skinn opp på tørkerammer. Skinna skal bli til kalender seinare. Slike skinn kan også nyttast til ymse lærsløydarbeid.