Leigeberedning

Me tek mot skinn til leigeberedning. Størstedelen kjem frå produsentar som leverer dyr til slakteriet og ønskjer at ein del av skinna skal beredast. Slakteriet sender desse (returskinna) til oss, og etter ein omfattande prosess returnerer Posten/Bring dei ferdiggarva skinna i postpakkar til produsenten. Ein god del skinn kjem også til leigeberedning frå jegrar, fangstmenn og andre privatpersonar.

Aktuell informasjon om leigeberedningskinn i arbeid: 

Status saueskinn pr. 25.8.2021: 
Denne sesongen (1.8.2020 - 1.8.2021) kom det inn vel 100 parti saueskinn til leigeberedning. Pr. 25.8.2021 er det igjen ca. 15 parti å ta i arbeid. Parti 58 er under utsending. Me håpar å bli ferdig med alt innan utgangen av november.

Det har vore usikre tider (korona tider), som har gitt oss utfordringar med kjemikalieleveransar, mangel på maskindelar og mannskap (pga. karantene o.l.). Dette har betra seg no på ettersommaren. Held det fram slik, så håpar me å få ferdig saueskinn som kjem inn og blir registrert i august og september før jul 2021. Etterpå er det ca. 6 månader leveringstid frå registreringsdato.

For eksempel er følgjande andre skinnslag tatt i arbeid på desse datoar:

Parti nr. - Type skinn I arbeid Utsendt
315 - Bjørn-, jervskinn, våtberedning m.m 08.02.2021 Mars 2021
315 - Jerv-, gaupe-, reveskinn 19.04.2021 Juni 2021
207 - Huder, hesteskinn 21.04.2021 September 2021
708 - Hjort-, elg-, rådyrskinn 19.05.2021 16.06.2021
313 - Rev-, mink-, mår-, beverskinn 02.06.2021 06.08.2021
511 - Nappaskinn 12.07.2021 November 2021
316 - Rev-, oter-, gaupeskinn 13.07.2021 05.08.2021
416 - Selskinn 19.07.2021 03.11.2021
709 - Hjort-, elg-, rådyr-, moskusskinn 26.07.2021 September 2021
1003 - Geit-, kje-, kanin-, mohair-, alpakkaskinn 01.09.2021 November 2021
827 - Reinsdyrskinn 26.10.2021 Før jul 2021
710 - Elg-, hjort-, rådyr-, moskusskinn 02.11.2021 Før jul 2021


Normalt tek me i arbeid leigeberedningsskinn så snart eit parti er fulltaleg og rett valkefat er ledig.
Me vil prøve å halde denne informasjonen ajour framover.  

 

Frakt og adm. kostnader:

Beredningsprisar går fram av sist oppdaterte prislister.

Utlagt frakt ved mottak av skinn til leigeberedning (returskinn) frå slakteria er i alle år blitt betalt av oss, utan at me har belasta produsenten. Landet vårt er langstrakt og me får skinn frå dei fleste slakteri i alle landsdelar. Sjølv med konkurransedyktige fraktavtalar er det betydelege kostnader for oss. Me ser difor, at me må fordele litt av dette på kvart skinn som kjem inn. Me prøver med kr 5,- (+ mva) pr. saueskinn denne sesongen. Det dekker omtrent halve kostnaden. Alle som sender inn skinn sjølv og betaler frakta veit at kostnaden er mykje høgare, (kr 6,- frå 2021).

Me har heller ikkje belasta kundar med faktura- eller  administrasjonsgebyr tidlegare, men ser at det er betydeleg administrasjon som går med å merke skinn, svare på alle spørsmål, sende ut informasjon og fakturere alle skinn. Eit lite administrasjonsgebyr (kr 20 + mva) på kvar faktura vil difor bli innført frå 2020, (kr 22,- frå 2021).

Utgåande porto for postpakkar eller utgåande frakt for større sendingar blir fakturert etter gjeldande porto- eller frakttakstar. Mindre sendingar som postpakkar blir normalt sendt i postoppkrav. Oppkravsgebyret er kr 61,- + mva. Større sendingar blir sendt med Bring Cargo. Porto/returporto blir belasta på nytt om pakkar ikkje blir henta og kjem i retur.

Det ligg alltid faktura frå oss i sendinga. Finn den fram før emballasjen blir lagt bort. Det er mange som etterspør kopi av faktura når rekneskap skal førast. Det blir ekstra arbeid for oss å sende faktura på nytt, så hugs at den ligg alltid i pakken saman med skinna.

Artiklar

Sendemåtar
Sendemåtar Les meir
Transport av råvarer
Transport av råvarer Les meir
Sesongen 2019/2020
Sesongen 2019/2020 Les meir
Ofte stilte spørsmål
Ofte stilte spørsmål Les meir
Praktisk informasjon om behandling og innsending av skinn
Praktisk informasjon om behandling og innsending av skinn Les meir
Salting
Salting Les meir
Tørking
Tørking Les meir
Frysing
Frysing Les meir
Avhåring
Avhåring Les meir
Pakking og sending
Pakking og sending Les meir
Innlevering av skinn til beredning
Innlevering av skinn til beredning Les meir
Informasjon om vinter-/vårslakta sau-/lammeskinn
Informasjon om vinter-/vårslakta sau-/lammeskinn Les meir
Saue og lammeskinn
Saue og lammeskinn Les meir
Lama
Lama Les meir
Slakteri
Slakteri Les meir
Spesielle ønske
Spesielle ønske Les meir
Kidd-, kje- og geiteskinn
Kidd-, kje- og geiteskinn Les meir
Reinskinn
Reinskinn Les meir
Hjorte- og kukalvskinn
Hjorte- og kukalvskinn Les meir
Rådyrskinn
Rådyrskinn Les meir
Elgskinn
Elgskinn Les meir
Storfehuder
Storfehuder Les meir
Sel- kobbe- og havertskinn
Sel- kobbe- og havertskinn Les meir
Småvilt
Småvilt Les meir
Skinn frå utland
Skinn frå utland Les meir