Leigeberedning

Me tek mot skinn til leigeberedning. Størstedelen kjem frå produsentar som leverer dyr til slakteriet og ønskjer at ein del av skinna skal beredast. Slakteriet sender desse (returskinna) til oss, og etter ein omfattande prosess returnerer Posten/Bring dei ferdiggarva skinna i postpakkar til produsenten. Ein god del skinn kjem også til leigeberedning frå jegrar, fangstmenn og andre privatpersonar.

Aktuell informasjon om leigeberedningskinn i arbeid: 
Pr 1/11/2018 er me nokså ajour med mange skinnslag som er komme inn til behandling. Bortsett frå sau- og lammeskinn, som pga stor pågang har lenger ventetid.

For eksempel er følgjande skinnslag tatt i arbeid på disse datoar:

  • Geit- , kje-, kidd-  og kaninskinn: 18.07.2018  (utsendte i august).
  • Selskinn: 07.11.2018:  (blir ferdig i desember).
  • Reinskinn: 25.10.2018 (blir ferdig i november).
  • Elg-, hjort-, rådyr-, villsvin- og moskusskinn: 25.10.2018 (blir ferdig i slutten på november eller
    begynnelsen på desember).
  • Storfehuder: 22.06.2018. Skinna er utsendte. 
  • Bever-, jerv-, grevling-, oterskinn m.v.: 05.11.2018 (blir ferdig i november/desember).
  • Vegetabilsk garving av diverse skinn til lær: 05.11.2018.
  • Våtberedning + bever i arbeid 12.11.2018 (ferdig i begynnelsen av desember).

Normalt tek me i arbeid leigeberedningsskinn så snart eit parti er fulltaleg og rett valkefat er ledig.
Me vil prøve å halde denne informasjonen ajour framover.  

Artiklar

Sesongen 2018/2019
Sesongen 2018/2019 Les meir
Ofte stilte spørsmål
Ofte stilte spørsmål Les meir
Praktisk informasjon om behandling og innsending av skinn
Praktisk informasjon om behandling og innsending av skinn Les meir
Salting
Salting Les meir
Tørking
Tørking Les meir
Frysing
Frysing Les meir
Avhåring
Avhåring Les meir
Pakking og sending
Pakking og sending Les meir
Informasjon om vinter-/vårslakta sau-/lammeskinn
Informasjon om vinter-/vårslakta sau-/lammeskinn Les meir
Saue og lammeskinn
Saue og lammeskinn Les meir
Slakteri
Slakteri Les meir
Spesielle ønske
Spesielle ønske Les meir
Kidd-, kje- og geiteskinn
Kidd-, kje- og geiteskinn Les meir
Reinskinn
Reinskinn Les meir
Hjorte- og kukalvskinn
Hjorte- og kukalvskinn Les meir
Rådyrskinn
Rådyrskinn Les meir
Elgskinn
Elgskinn Les meir
Storfehuder
Storfehuder Les meir
Selskinn
Selskinn Les meir
Småvilt
Småvilt Les meir
Skinn frå utland
Skinn frå utland Les meir