HMS er viktig

Maskinregisteret er oppdatert og opplæring/gjennomgang er viktig for at alle medarbeidarar skal kjenna seg trygge med maskinene. Her får dei som jobbar med saueskinn oppdatering med særleg vekt på risiko og bruk av verneutstyr.