God Jul og Godt Nyttår!

Me takkar alle kundar og leverandørar for godt samarbeid i 2017 og ønskjer alle ei God Jul og eit Godt Nyttår 2018.

Helsing alle oss i Granberg Garveri