Besøk av Navy Vocalis Shantykor

I etterkant av Vågendagen hadde me hyggeleg besøk av Navy Vocalis Shantykor frå Bergen. Dei var svært interessert i vår historie og våre produkt. Me takkar for besøket og velkommen igjen.