Miljøtiltak

Me må i nærmaste framtid bygge eit nytt fullskala reinseanlegg for avløpsvatnet vårt. For tida pågår testing i laboratoria på eit biologisk anlegg. I mellomtida må me gjera tiltak for å redusere vassforbruket. Til det har me skaffa oss 4 nye ståltankar for oppsamling og gjenbruk av vatn. Heilt frå Vesterålen har me frakta tankane og her heiser me på plass ein av dei.