El. anlegg

Fornying av anlegg må til i ein av avdelingane  hos oss, særleg etter 45 år drift. No må el. skap, ( som var kjøpt brukt  i 1976 og kom frå I. Aasheim Lærfabrikk i Bergen, installert i nybygg her av elektrofirma Jon Svensbøe eller Arnold Eide),  vike plassen for moderne sikringsskap. I dag er det Helgevold Elektro som installerer det siste moderne i tida.
Nye sikringar gir større trygghet. Dei slår ut raskare om feil oppstår. Det er viktig for mellom anna brannsikkerheten.