Påskeferie

Onsdag 31. mars kl 1600 tar me påskeferie fram til 6. april kl 0800.

Me har så langt i år hatt full drift, tilsett 2 nye medarbeidarar og alt har vore tilnærma normalt.

P.g.a. nedstenging på Haugalandet (Haugesund og omegn) måtte me stenge fabrikkutsalget. Det er heller ikkje ope på påskeaftan naturleg nok.

Me håpar smittesituasjonen betrar seg og at myndighetene tillater at samfunnet kan opne opp som tenkt 11. april. I tilfelle opnar med fabrikkutsalget 12. april.

God påske til alle.