Flotte saueskinn

Dette var skinn av god avl, korrekt slaktetidspunkt, nesten feilfritt frå slakteriet (mht snitt og salting). Då er det ein fornøyelse for oss å få skinna gjennom våre 25 prosessar til dei er ferdige. Sjå vedlagt collage med bilder av flotte pelssaulam, ferdige i dag og på veg tilbake til bonden/produsenten!