Ny stollemaskin

Nye maskiner treng me heile tida. Denne kom frå Spania sist veke og nå skal den på plass og i bruk. Det er ei stollemaskin (maskin som stekker ut og mjukar opp hudsida på skinna). Med denne maskina i drift vil kapasiteten vår auka.