Selskinn

Så var det dags å sende ut sel- og kobbeskinn. Me bereder både private innsendte kystsel samt arktiske selskinn. Under selfangst blir skinna normalt fagmessig behandla og lagt i saltlake for å unngå guling av pelsen. Å få av mest muleg spekk og behandle riktig er ikkje like lett for ein privatperson. Men me ser at skinna nå er betre enn dei var for nokre år sidan. Les om behandling av selskinn før innsending på våre nettsider under kapitelet leigeberedning.