Fluebindingshår

Me samlar alltid opp restar etter litt sjeldne skinntypar, som kan eigna seg som fluebindingsmateriell.
Ein pose ca. 1 kg med blanding av pels frå:
Villsvin, bjørn, mohair, kanin, bever, moskus, alpakka, geit mm:
Pris kr 250,-.

Me har også mindre mengder av sjeldne dyr som:
Jerv, rødrev, snøgeit, lama, mår, ulv, puma, gems, oter, gaupe, hyene, antilope mm:
Pris for 100 gram kr 150,-.

Har dette interesse, kom innom fabrikkutsalget, ta kontakt tlf. 52 76 50 00 eller send oss ein mail på post@granberggarveri.no.
Porto kjem i tillegg ved sending.