Transport av råvarer

Råvarer (skinn) til oss kjem med mange transportselskap. I tillegg har me eige vogntog med mange lastecontainere. Her kjem Reidar tilbake etter 1.832,1 km rundtur lasta med tusenvis av skinn, som gir oss arbeid ei god stund.