Investerer i to-millioners prosjekt

Å få på plass et avsugsanlegg på Granberg Garveri har vært i tankene til daglig leder Olav Granberg i en årrekke. Nå er monteringen i gang, og til høsten vil det hele surre og gå. 

(Medvind24.no - 23. februar 2017)

Effektiviserende og tidssparende

Selve anlegget står på utsiden av bygget, men rørsystemet skal føres gjennom vegger og tak, og kobles til de 21 maskinene plassert rundt i garveriet. 

Anlegget skal suge med seg fiber, ull og slipestøv direkte fra hver enkelt maskin. Med det følger mange forbedringer:

- Det blir mindre støv i arbeidsrommene som vil føre til bedre arbeidsmiljø. Det blir også effektiviserende og tidssparende fordi det forenkler avfallshåndteringen, sier Granberg. 

Samtidig er avsugsanlegget energiøkonomisk. Hver maskin har for øyeblikket hver sin strømdrevne vifte. De byttes ut så snart rørsytemet er på plass og erstattes med én vifte. 

Alle medaljer har imidlertid en bakside. Fram til nå har oppsamlet ull fra kardemaskinene blitt gitt bort til folk som trenger ull til isolering av gamle hus, fyll i puter og lignende. Denne ullen forsvinner nå inn i det nye anlegget og blir til restavfall. 

- Det er ulempen for de som har fått ull av oss. De som vil ha siste rest av ull må hente så fort som mulig, oppfordrer Granberg.