Informasjon til våre forhandlarar

Granberg Garveri har meir enn 80 forhandlarar over heile landet. Her gir me løpande informasjon til dei.

20.03.2017

Nettbutikken:
Nettbutikken gjeld for våre forhandlarar. For å kunne nytte den, må du logge inn med tilsendt brukarnamn og passord. Denne informasjonen blir send ut etter at du er godkjend som forhandlar. 

Privatpersonar kan kjøpe våre produkt hos nærmaste forhandlar. Dersom det ikkje er ein forhandlar i nærleiken, kan dei ta kontakt med oss eller besøke vårt fabrikkutsalg.

 

05.02.2020
Kampanje 1/2020 på brune villsauskinn og kvite/ubleika kidd-, kjeskinn 2. sort er sendt ut på mail. Dersom du ikkje har fått den, send oss ein mail.

29.01.2019
Kampanje 2/2019 på vegetabilsk garva kidd-, kje- og geiteskinn. Dersom du ikkje har fått den, send oss ein mail.

15.01.2019
Kampanje 1/2019 på sau- og kjeskinn utsendt pr. mail. Dersom du ikkje har fått den, send oss ein mail.

09.01.2019
Informasjon med ny prisliste sendt pr. mail. Dersom du ikkje har fått den, send oss ein mail.

26.01.2018
26. januar 2018 er det sendt ut eit kundebrev på mail. Dersom du ikkje har fått det, send oss ein mail.

21.09.2017
20. og 21. september 2017 er det sendt ut eit haustkampanjetilbud på mail. Dersom du ikkje har fått den, send oss ein mail.

28.11.2016
Ny engrosprisliste gjeld frå 1.12.2016.

20.06.2016
Sommarkampanje og informasjon er sendt pr. e-post til våre forhandlarar.

04.01.2016
Engrosprisliste og informasjonsbrev er sendt i posten til våre forhandlarar i dag. Dersom du ikkje har motteke den innan rimeleg tid, ta kontakt.