Mekanikar

Her er mange oppgåver med maskiner og bygg, me søker difor no etter ein med ledige hender, som er teknisk interessert.