Nye råvarer og returskinn på veg inn

Det strøymer på med hausten nye skinn. 2 personar merker returskinn heile tida og 2 personar sorterer råvarer kvar veke. Av og til kjem 2 bilar samtidig for å levere. Det betyr at me har godt med arbeid framover og at produsentar får skinna i retur etterkvart og at våre forhandlarar får skinn til sitt utsalg.

Returskinn: Me har nå (24.10.2022) merka inn 16 parti, i denne veka går parti nr 110,111 og 112 i arbeid. Me sender nå ut parti nr 97 og 98. I neste veke tar me i arbeid parti nr 1 og 2. Me håpar å få ferdig tom parti 6 før nyttår.