Saueskinn, 2. sort, gråmelert

Saueskinn, 2. sort, gråmelert
Varenr.
2001116

Kvantumsrabatt

Loading...
 • Saueskinn, 2. sort, gråmelert
 • Blanding 2E
 • Blanding 4A
 • Blanding 5C
 • Spæl 5A
 • Spæl 5C
 • Spæl 6C
 • Spæl 7C
 • Trønder 4A
 • Trønder 4B

Alle bilde i nettbutikken er illustrasjonsbilde.
Det er berre forhandlarar i Norge som kan logge inn og bestille varer via nettbutikken.

Informasjon om saueskinn:

Norsk kvit er ein sauerase som aldri går av moten. Fåst som bleika og ubleika. Mjuk og realtivt tett ull. 
          -Ullengde: 6-12 cm
          -Storleik:   90-120 cm

Saueskinn finst i mange ulike storleikar og fargar og med ulik ulllengde og type ull.
Forutan å dele opp i farge og type sau nyttar me denne sorteringsmetoden for å gradere kvaliteten på heile skinnet:

 • 1. sortering er grupperte etter lengdemål målt langs ryggen i centimeter; 90-100, 100-110, 110-120, 120-130
  • Kvite og ubleika skinn er av sauerasane norsk kvit og spælsau.
  • Pels og villsau er eigne kategoriar.
  • Spæl, bles og "blandingsrasar" går under kategorien brun eller gråmelert
  • 1. sorteringsskinn kan ha ubetydelege småfeil.
  • Lengde 120-130 cm er det begrensa tilgang på.

 • 2. sortering har varierande storleik frå 80-110 cm
  • Manglar kan vera:
   • avkappa fot, saumar
   • 1-2 hol,
   • feil i ulla m.m.
  • Desse manglane er ofte ubetydelege for bruken av skinnet.

 • 3.sortering er skinn med betydelege feil som for eksempel:
  • Deler av skinnet manglar, større hol, masse saumar

 

Det er viktig å merke seg at sjølv om kvaliteten på skinna kan variere, har alle gått gjennom same beredningsprosessen i garveriet.
Det er i dei fleste tilfelle utgongspunktet/råvara som avgjer kva sluttresultat ein sit igjen med etter at skinnet har gått gjennom produksjonen.

For å få eit betre inntrykk av alle rasane og typar skinn som finst, anbefalar me å sjå på dei ulike  bildegalleria i nettbutikken.

 

Informasjon om andre sauerasar, klikk her.