Granberg Garveri holder stand!

Granberg Garveri trosset garveridøden som herjet landet etter andre verdenskrig og takket være iherdig innsats og pågangsmot hos familien Granberg er virksomheten i dag en viktig arbeidsplass og det eneste garveriet med driftskonsesjon i Norge. Skinn fra sau og tamrein er hovedsatsningsområde, men her kan også jegerne få behandlet sine skinn av rein, hjort, elg […].

Les artikkelen i hjorteviltet.no.