Har aldri hatt større inntekter

Granberg Garveri AS vokser jevnt og trutt. I fjor omsatte skinnbedriften i Ølensvåg for 33,9 millioner kroner. Det er rekord.

Publisert i Haugesunds Avis av Einar Tho - Mandag 2. juli 2018

VINDAFJORD: Omsetningen i Granberg Garveri AS har stort sett økt med to-tre millioner kroner hvert år de siste ti årene. I fjor endte den øverste linja i resultatregnskapet på 33,9 millioner, viser ferske tall fra Brønnøysundregistrene.

Året før hadde bedriften 31,4 millioner kroner i inntekter.

Driftsresultatet ble imidlertid noe lavere enn året før; det gikk fra 1,2 millioner til 406.000 kroner.

Finanspostene bidrar så vidt positivt, slik at resultat før skatt ble på 445.000 kroner.

Etter skatt er det et årsresultat på 345.000 kroner, hvorav 225.000 kroner er avsatt til utbytte.

Balanseregnskapet viser at økonomien er sunn; de har ikke solgt skinnet før bjørnen er skutt, selskapet er i praksis gjeldfritt.

Ved årsskiftet var det 41,5 årsverk sysselsatt i selskapet. Også her har det vært jevn vekst de siste årene.

Olav Granberg er daglig leder og største eier med 55 prosent av selskapet.

Karl Oskar Granberg og Karl Trygve Granberg eier henholdsvis 25 og 10 prosent hver.

http://www.e-pages.dk/haugesundsavis/1293/assets/a172338068i0014_max1024x.jpg

INVESTERER: DE SISTE ÅRENE HAR OLAV GRANBERG INVESTERT MANGE MILLIONER I NYE BYGG OG MASKINER. ARKIVFOTO: SIGMUND HANSEN