Heidra for lang og tru teneste

Anne Karin Strand (62) frå Ølensvåg er blitt heidra med medalje frå det Kongelege Selskap for Norges Vel sin medalje for lang og tru teneste ved Granberg Garveri AS.

Grannar 13.12.18 - Medalje Anne Karin.JPG