Vindafjord-selskapet Granberg Garveri solgte i fjor skinn for 35 millioner kroner.

VINDAFJORD: Granberg Garveri AS er Norges største på beredning og salg av saue- og reinsdyrskinn.

Publisert i Haugesunds Avis av Magnus Berning - Tirsdag 23. juli 2019

 

Lokalene til Granberg Garveri ligger på Bergsneset i Ølensvåg og bedriften ledes av Olav Granberg.

Garveriet ble etablert i 1951 og har i dag med en årsproduksjon på over 80.000 skinn, mer enn 40.000 registrerte kunder og 43 årsverk.

Årsomsetningen for 2018 viser salgsinntekter for 35,2 millioner kroner, mens kostnadene beløper seg til 34 millioner kroner.

Årsresultatet for fjoråret endte på 824.951 kroner.