Heidra for lang og tru teneste

Severin Fjeldheim frå Skjold er heidra med medalje frå Det kongelege Selskap for Norges Vel med medalje for lang og tru teneste.

(Grannar - torsdag 8. desember 2016)