Skuleeksempel på integrering

Når Fahran og Imran frå Afganistan kom til Ølen var dei ikkje seine med å skaffe seg arbeid i tillegg til skulegang. Dei ønsket å få seg jobb og spurte kjentfolk i bygda om å presentere seg for aktuelle arbeidsgivarar. Me fekk spørsmål og bad dei stikke innom. Dei var interesserte og brukbart norsktalande. Det resulterte i sommarjobb i 2017. Sidan har dei jobba i haust-, jul- , påske- og andre feriar. Nå har dei begge jobba heile 2021.

Resultatet av dette er at me har hatt gleda av å ha 2 flinke gutar i staben i fleire sesongar. Dei har ikkje fått pengar av samfunnet, men tent sine eigne pengar, betalt skatt, kjøpt bil samt lagt seg opp eigenkapital til hus. Dette er eit skule-eksempel på integrering i samfunnet. Lykke til vidare med skulegang i Stavanger til hausten og velkommen tilbake når det passar.
Her blir nå 2 ledige jobbar for nye interesserte!

Arkiv

10 års jubileum for Fabrikkutsalget
10 års jubileum for Fabrikkutsalget Les mer
Pakkar sendt frå oss.
Pakkar sendt frå oss. Les mer
Knivslirer
Knivslirer Les mer
Spalt
Spalt Les mer