Overtidsarbeid

Mengda av saue- og lammeskinn har auka vesentleg denne sesongen. For å kome i mål med alt må me jobbe overtid. Sjå film nedanfor om korleis det ser ut når 15 personar jobbar eit kveldsskift.