Returskinn

Her står saueskinn i kø for å bli registrert (merka med nr på skinnet). Framleis er det ca. 250 pallar som ikkje er registrert enda.

Nå held me på med å registrere parti nr 65. Parti til og med 28 er i arbeid og parti nr 17 er på veg ut til kundar. Rundt påsketider reknar me med å ha merka mesteparten av returskinna som står her i dag.

Me tek i arbeid opptil 1.300 saueskinn i veka og prosessen tek ca. 4 veker. Mengda av skinn, og særleg av sau og lam, har auka for kvart år. Me har utvida kapasiteten og produserte ca. 50.000 saueskinn i 2018. Me er glade for at me får inn mykje skinn, det gir stabilt arbeid for oss.

Men med mykje skinn blir det også ventetid. Skinna kjem stort sett inn i løpet av hausten, av og til over 100 pallar til dagen. Me klarer å merke ca. 5-7 pallar kvar dag og då blir resten ståande å vente i kø. Alle pallar blir ved ankomst innført i ei «kø-liste» og kvar palle blir merka med mottaksdato.

Me har prøvd å informera om mengder og ventetid på våre nettsider, Facebook og tlf./mail, men ser at ikkje alle har forstått kor mykje skinn dette dreier seg om. Me viser difor litt foto tatt i dag frå hudlageret, her merker 2 mann, og 2 mann sorterer råvarer. I andre enden av bygget sorterer og pakkar me dei ferdige skinna. Dei skinna me sender ut i dag er registrert inn 17. oktober 2018.

Framleis får me inn ein del sau-/lammeskinn som ikkje burde vore tatt ut til returskinn. Skinn med tova ull, ull med for mykje vegetabiler, urein ull (møkk/urin) samt skinn med hol og rifter må ein ikkje sende inn til beredning. Generelt kan ein og sei at sau/lam som er slakta etter jul er lite eigna til beredningsskinn.    

Arkiv

10 års jubileum for Fabrikkutsalget
10 års jubileum for Fabrikkutsalget Les mer
Pakkar sendt frå oss.
Pakkar sendt frå oss. Les mer
Knivslirer
Knivslirer Les mer
Spalt
Spalt Les mer