Saueskinn i mengdevis

Her strøymer det på med skinn til leigeberedning og skinn me kjøper. Denne veka er leigeberedning av saue-/lammeskinn, som er registrert t.o.m 11.8.2017, i arbeid og dei blir ferdige før jul.

I neste veke byrjar me å ta i arbeid skinn registrert etter 11.8.2017. Dei blir ferdige i januar og framover.