Fjorårets siste parti i arbeid.

Her går siste pallen med private saueskinn i parti 104 i arbeid. Dette partiet kom inn i juni/juli 2018. I neste veke startar me å ta i arbeid skinn frå sist i juli og framover.

Me strevar som best med å få ferdig flest mogeleg skinn og tek i arbeid og gjer ferdig mellom 1100 - 1300 sau- og lammeskinn i veka. Me har hatt full kapasitetsutnyttelse heile året.  Pågang og tilførsel av skinn til leigeberedning av sau/lam ser så langt ut til berre å auka. Det betyr at alle må pårekna ventetid.