Nytt parti selskinn (video)

Gode nyheiter til alle som har sendt inn selskinn siste halvår.

Nå hadde me nok skinn til å ta i arbeid. 59 skinn gjekk i arbeid 11. mai. Filmen viser ein av prosessane når skinnet går gjennom falsemaskina. Her blir fettet fjerna maskinelt. Det går greitt, men luffer og bakbein må vera avkappa for å bruke denne maskina. Dette partiet blir ferdig om vel ein månad.