Besøk av Vik skule

Torsdag 2. februar hadde me hyggeleg besøk av rektor, lærarar og elevar frå alle klassetrinn ved Vik Skule. Me prøvde å visa dei alt som går føre seg i heile bedrifta. Dei viste stor interesse og skal jobbe litt med skinn, ler, ull og til og med trommeskinn i etterkant. Lykke til!