Severin 70 år

Me gratulerer Severin med 70 års dag 02. april. Myndighetene vil at flest muleg står i arbeid lengst muleg. Det gjer Severin til gangs. Nå har han jobba i Granberg Garveri frå 1985. Snart 37 år. I 2015 fekk han Norges Vels medalje for lang og tru teneste. Ein av våre tidlegare tilsette jobba i 43 år (1967-2010), men Severin er den første som er i jobb ved fylte 70 år.