Full produksjon i sommar

Her er det full produksjon. I går tok me i arbeid 1.469 stk. kvite geit/kje/kiddskinn. I dag må dei gjennom skjæremaskiner. To personar opererer maskinane og to må forsyne med skinna. Feitt blir skava av i skjæremaskinane, det kan ikkje garvast, det må av. Me leverer ca. 35 tonn feitt til gjenvinning gjennom året.