Pelsmocca i fabrikkutsalget

Me har fått nye varetypar i fabrikkutsalget:
Fine mønstra nappaskinn av lam og nye reinmoccaskinn av rein.