Skinnfellkurs 10.-12. februar på Granberg Garveri i Ølensvåg

Hei og godt nyttår!

10.-12. februar vil me arrangere eit skinnfellkurs med Ruth Johansen som kursholdar. Ho vil vise oss samansying av 2 skinn til stolfell eller babypose med fint trykk på (sjå eksempel på bileter).
Me startar fredag 10.12. kl. 18-21 og fortsett lørdag kl. 10-17 og søndag kl. 10-16.

Er du interessert eller har spørsmål så kontakt fabrikkutsalg@granberggarveri.no eller tlf. 52765009, spør etter Inge.

Påmelding innan 25. januar 2023, der me treng navn, adresse, telefon og e-mail.