Støydempande tiltak

Arbeidsmiljø er viktig. Støy er slitande. Me har over 100 maskinar i drift. Me har tidligare også gjennomført støydempande tiltak. Trigonor AS i Sandnes blei igjen bestilt til å  foreta desibelmålingar i alle avdelingar utan støydemping. Ut frå målingane gjorde dei tiltak. Det blei limt opp ca. 6 m3 med støydempande plater.

Dette er eit kostbart arbeid, men me sit att med eit mykje lågare desibelnivå etterpå. Ikkje berre er arbeidsmiljøet blitt betre, men det er også positivt for helsa og trivselen for den enkelte av våre 43 tilsette.