Selskinn

I dag sender me ut private selskinn som er motteken for beredning. Desse skinna gjekk i arbeid den 14. juni og blei ferdige i går. Han som får desse 2 skinna att har gjort eit godt og rett arbeid med flåing, spekking og salting. Blir dette arbeidet gjort feil kan skinna bli gule av feittet frå kjøtsida av skinnet. Du kan lese informasjon om selskinnsbehandling før innsending her.