Besøk frå Vågen Barnehage

Me hadde hyggeleg besøk av kjekke, oppvakte og interesserte barn frå Vågen Barnehage. Dei hadde glede av å sjå både film og skinn av ymse slag. Til og med bjørneskinn fekk dei sjå.