Praktisk informasjon om behandling og innsending av skinn

Går du på jakt eller har du tilgang på heimeslakt?
Då kan me leigeberede skinna.

Hugs at skinn er organisk materiale og må i prinsippet konserverast som kjøt .
Avkjøling og konservering må skje same dagen som dyret blir slakta.

Måtar å konservere på er:

Skal eit skinn bli eit godt pelsbereda eller garva produkt, er vilkåret at konserveringa vert rett utført frå starten av.