Rådyrskinn

Beredningstida er ca. 4 veker.

Ventetida er likevel 2-4 månader avhengig av kva kvantum som kjem inn. Me treng minst 80 skinn for å setje i gang. Skinna blir salta på nytt og lagra til me tek dei i arbeid.