Slakteri

Me har eit gort samarbeid med mange slakteri. Frå desse kjøper me skinn eller mottek returskinn for leigeberedning. Blandt desse er: