Avhåring

Skinn som skal avhårast og garvast til nappaskinn (bekledningskinn) samt huder og skinn for avhåring og vegetabilsk garving har me tatt imot i mange år.

 Me merkjer dine skinn slik at du får att det same skinnet. Følgjande alternativ er å tilby:

  • Nappaskinn (ca. 0,8-1 mm) av rein, elg, hjort, rådyr, lam, geit, storfe og kukalv i fargane svart, mørk brun eller cognac.
  • Vegetabilsk garva skinn (i skinnets naturleg tjukkleik: ca. 0,7-2 mm) av storfe, elg, hjort, lam, geit, rein og rådyr i naturleg lys gulbrun farge (fargen garvestoffet avgir).

1 kvf=30x30cm.
Pris pr flatemål, målt i kvadratfot.