Hjorte- og kukalvskinn

Beredningstida er ca. 5 veker. Tid frå registreringsdato hos oss til utsending blir difor 2-4 månadar.

OBS: Hugs å flå ut halebeinet og ta bort det brune feittet i halen. Ein hale som ikkje er flådd, vil surne og miste pelsen etter få dagar. Etter flåing av halen må ein salte godt inni den.