Selskinn

Beredningstida er ca. 5 veker. Det kjem svært få sel- og kobbeskinn inn for beredning.

Me må ha eit minstekvantum på minimum 50 skinn for å ta i arbeid eit parti. Av og til kan det gå inntil eit halvt år før me har tilstrekkelig kvantum. For at pelsen på selskinn ikkje skal gulne lagrar me skinna i ein tank med saltlake inntil dei går i arbeid. Me falsar skinna to gonger. Det er brukbart for dekorasjonsskinn men er kanskje litt for tjukt som konfeksjonsskinn.

OBS! Flå av mest mogeleg feitt av selskinnet. Vask pelsen med white spirit eller zalovatn. Legg skinnet med pelsen ned på eit lag med sagflis og salt kjøttsida. Unngå kontakt mellom pels og feitt. Tørk skinnet litt før innsending og brett kjøtside mot kjøtside. Me tek ikkje ansvar for gulning av pelsen på skinn, men me gjer det me kan for at det ikkje skal skje.