Elgskinn

Beredningstida er ca. 5 veker. Ventetida kan bli 2-6 månadar frå registrering hjå oss.