Kidd-, kje- og geiteskinn

Me treng ca. 1700 skinn for å ta eit parti i arbeid.

Normalt tek me eit parti om hausten og mange utover våren og sommaren. Ventetida kan variere frå 2-3 månadar om våren og sommaren og 4-6 månadar om hausten og vinteren. Mohairgeit- og alpakkaskinn beredar me også saman med korte geitskinn. Mohairgeit- og alpakkaskinna er svake i skinnet. Skinnet kan difor rivne under slakting og under strekking i beredningsprosessen. Det er difor med atterhald om evt. skadar me tek imot slike skinn.