Storfehuder

Beredningstida er ca. 6 veker.

Tilgangen på huder til beredning er liten og difor må me vente til me har stor nok mengde før huder går i arbeid. Det er normalt 1 til 2 parti i året og ventetida kan difor variere frå 6 til 12 månader.