Lama

Det kjem inn stadig fleire lamaskinn til beredning. Ikkje alle skinn burde vore sendt inn pga. tova pels.
Tova pels let seg ikkje karde opp. Lama må klippast i tide og ha passe lang pels om skinnet skal bli eit brukbart pelsverk.
Me må kassere skinn som har for tova pels.